Счетоводство за предприемачи: 5 умения, които трябва да притежавате

В помощ на бизнеса

schetovodstvo-za-predpriemachi-5-umeniq-koito-trqbva-da-pritezhavate

Като настоящ или начинаещ предприемач е по-приятно да се захванете с по-вълнуващите аспекти на стартирането на бизнес: Избор на име, създаване на марка, разработване на продукт или услуга и др.

Въпреки че всеки от тези аспекти е важен и заслужава да му отделите време и внимание, предприемачите трябва да изпълняват множество задачи. Това означава, че трябва да посветите поне част от времето си на някои от вероятно по-малко бляскавите аспекти на управлението на бизнеса, като например финансите и счетоводството.

Способността да се движат парите за закупуване на консумативи, разплащане с кредитори и привличане на инвеститори често е също толкова важна, колкото и разработването и изпълнението на бизнес плана, особено в ранните етапи на бизнеса Ви. Казано по-просто, ако сте предприемач или мислите да стартирате бизнес, трябва да обмислите финансовите последици от вашата идея и практическите аспекти на Вашия бизнес модел.

Ето защо всички собственици на бизнес трябва да разбират поне основните концепции на счетоводството, както и някои от най-важните счетоводни умения, които всички предприемачи трябва да познават.

 

Защо предприемачите трябва да разбират счетоводството

Управлението на разходите, паричните потоци, фактурите, доставчиците и заплатите вероятно не е това, което сте си представяли, когато сте решили да стартирате собствен бизнес. Но те са основни компоненти за управлението на всяка успешна компания, особено в ранните етапи, когато едновременно управлявате кораба и се грижите за шоуто.

За много организации счетоводството оказва влияние върху почти всеки аспект от управлението на бизнеса. Независимо дали кандидатствате за бизнес заем или безвъзмездна помощ, управлявате заплатите и обезщетенията на служителите, плащате разходи като наем и комунални услуги, фактурирате на доставчици, търсите инвеститори или прогнозирате растежа, счетоводството ще бъде в основата на всичко, което правите.

Счетоводни умения за предприемачи

1. Управление на паричните потоци

За много предприятия, особено за новите, където кредитните линии са ограничени и финансирането е трудно, паричните средства се оказват един от най-важните активи. Те служат като гориво за двигателя на вашата компания. Без него не можете да се разплащате с доставчиците и ще Ви е трудно да създавате запаси, да достигате до клиентите и да развивате бизнеса.

Разбирането и прогнозирането на паричните потоци позволява на компаниите да планират бъдещето и да гарантират, че в банката винаги има достатъчно пари, за да поддържат бизнеса в действие и растеж. Обръщането на внимание на входящите и изходящите парични потоци позволява на предприемачите да планират, съответно да предотвратят ненужен недостиг на парични средства и да използват излишните парични средства продуктивно за развитие на бизнеса.

2. Поддържане на счетоводен баланс

Балансът предоставя поглед над финансовото състояние на компанията в определен момент. Той позволява на интересуващите се от бизнеса бързо да видят какви ресурси са налични и как тези ресурси са били финансирани, и показва както активите, така и пасивите - или това, което имате в момента, и това, което дължите на другите.

Предприемачите могат да използват счетоводния баланс, за да поддържат бизнеса под контрол. Макар че продажбите може да се увеличават експоненциално, следенето на пасива на баланса е важно за дългосрочния успех на бизнеса. Въпреки че инвеститорите се интересуват от потенциала за растеж, те също така се интересуват от това колко притежава компанията в сравнение с това колко дължи. Балансът дава на инвеститорите и на потенциалните купувачи солидна представа за състоянието на компанията в момента.

3. Намиране на пътя към рентабилността

Рентабилността се определя като това колко пари остават от всеки лев продажби, след като се извадят всички разходи. Това може да изглежда очевидно за тези, които се интересуват от стартиране на бизнес, но понякога може да остане на заден план през ранните етапи на компанията.

Често е необходимо да се поеме загуба в началото, за да се достигне до целевия пазар, да се натрупат клиенти, да се увеличи видимостта или да се стартира успешно, но това не може да бъде дългосрочна стратегия. Предприемачите трябва да намерят пътя към рентабилността, за да привлекат инвеститори и да успеят във времето.

4. Общуване на тема пари

Солидните комуникационни умения са от съществено значение за почти всеки аспект от управлението на бизнеса, но те са особено важни, когато става въпрос за финанси и счетоводство. Като предприемач трябва да се чувствате комфортно и да можете ясно да обсъждате твърдите цифри на Вашия бизнес - със служителите, доставчиците и инвеститорите или други заинтересовани страни.

Ясната комуникация, особено във връзка с условията на плащане и обхвата на работата, Ви позволява да гарантирате, че всички страни са правилно съгласувани, като предпазва Вас и Вашия бизнес от предположения или неправилно общуване.

По подобен начин развиването на организационните Ви умения и въвеждането на ясни протоколи за всичко, свързано с плащането, може да помогне да предпазите бизнеса си от същия вид недоразумения и погрешни комуникации. Това е особено важно, когато работите с множество фактури, поръчки за покупка, доставчици и данъчни сметки.

5. Прогнозиране на бъдещето на Вашия бизнес

За повечето предприемачи растежът е основна мотивация. Някои от тях са щастливи да действат като едноличен бизнес, но искат да увеличат максимално потоците си от приходи. Други може да искат да увеличат екипа си, като добавят служители. Други пък може да искат да увеличат мащаба си драстично.

За да се разраства отговорно и успешно, предприемачът трябва да е способен да прави прогнози за бъдещето на своя бизнес - независимо от конкретните си цели за растеж. Точните прогнози за бъдещите приходи, бъдещите оперативни разходи, бъдещите нужди от ресурси и бъдещите нива на печалба са необходими за привличане на инвеститори, осигуряване на финансиране, наемане на служители и приемане на допълнителни клиенти или потребители.

Без точни прогнози е твърде възможно да растете или твърде бързо, или недостатъчно бързо - и двете могат да бъдат пагубни за успеха на Вашия бизнес.

Счетоводни услуги София