Като използвате сайта на benix.bg, Вие се съгласявате и декларирате, че сте запознати с нашите Политика за използване на бисквитки и Декларация за поверителност на личните данни.

Счетоводни услуги


Какво получавате с нашите „Счетоводни услуги“

  • Обработка на първични счетоводни документи.
  • Съгласуване на договори и всички необходими допълнителни документи.
  • Подготовка и извършване на плащания.
  • Подаване на декларации по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, справки и отчети към НСИ.

Изготвяме и ви представяме месечен анализ на финансовото състояние на вашата фирма. Така взимате информирани решения за оптимизация и разрастване на бизнеса си. Екипът ни е до вас неотлъчно в този процес и ви помага със съвети, насоки и допълнително информация.

Може да ползвате предлаганите счетоводни услуги в пакет или самостоятелно.

За нас и нашите клиенти дългосрочното сътрудничество е от огромно значение. Колкото по-добре познаваме бизнеса ви, толкова по-полезни ще ви бъдем.

  • Време и спокойствие.  Поемаме цялото ви счетоводство – от малките, рутинни задачи, през решаването на всякакви счетоводни казуси и следене на непрестанните промени в закони и наредби, до консултации по оптимизиране на текущата дейност и планиране на бъдещи бизнес проекти. Това ви освобождава време да се фокусирате върху своята работа, спокойни, че имате партньор, който се грижи за вашите интереси.

  • Оптимизация на процесите и резултатите.  Помагаме ви в управлението на паричните потоци, консултираме ви как, законно, да намалите данъците си, сигнализираме за преразходи и възможности за оптимизация, грижим се документацията да е изрядна и подадена в срок, всички задължения към държавата да са платени навреме. Влизаме в ролята на ваш доверен финансов съветник. 

  • Повече възможности за развитие.  Изготвяме финансови анализи и прогнози, на базата на които да вземете адекватни решения за развитието на вашия бизнес. Извървяваме с вас целия път от планирането до реализирането на новите ви проекти. Консултираме, даваме насоки – успехът на вашия бизнес е успехът на нашия бизнес.

Адаптивни сме към изискванията на клиентите си – тяхното спокойствие и сигурност са на първо място за нас. Затова сме на ваше разположение за срещи на живо, телефонни разговори, имейли и други удобни за вас канали за комуникация. Когато имате въпрос, екипът ни е на линия, за да отговори.
На ваше разположение имаме два офиса за счетоводни услуги – в София и Ловеч.
Ако търсите партньор, който да ви дава спокойствие и яснота за вашия бизнес,  свържете се с нас

За да започнете бизнес, освен идеята, стратегията за развитие и анализ на пазара, ви е нужно да намерите фирма, която да предлага счетоводни услуги. Правилният ...

избор на специалист за счетоводни услуги на малки фирми е от ключово значение за развитието на бизнеса ви. Специалистът по счетоводни услуги систематично и детайлно ще записва вашите счетоводни документи, за да сте изрядни пред държавата, акционерите и бъдещите инвеститори. Фирмата за счетоводните услуги ще изготвя анализи, които ще ви помагат да взимате винаги правилните решения. Ще ви подават информация за приходите и разходите. Счетоводни услуги 1

Счетоводни услуги 1

Защо да изберете професионална фирма, която предлага счетоводни услуги пред това вие сами да водите счетоводството си?

Професионалистите по счетоводни услуги ще ви помогнат да имате ясен поглед върху ефективността на бизнеса ви. Включените в счетоводните услуги справки, ще ви показват обективно какво точно се случва с финансовата част на бизнеса ви, ще може да правите анализи с предходни периоди и да взимате правилните решения. Други справки, които ще ви осигури специалистът по счетоводни услуги са - Дали производствените разходи се покачват и дали печалбата ви намалява от това - Ще може да планувате развитието и инвестициите - Професионалните счетоводни услуги ще ви покажат реалната цена на бизнеса ви към даден момент - Счетоводните услуги ще ви помогнат да сте изрядни пред държавата и ще имате документация, съответстваща на законите й Когато развивате свой собствен бизнес, трябва да спазвате толкова много закони, наредби и различни срокове за подаване на справки към НАП, НСИ и други държавни органи, че никак няма да е трудно да се загубите в тези задължения без помощ от фирма за счетоводни услуги и да изпуснете ценни възможности, клиенти и печалба от самото управление на фирмата. Без счетоводни услуги няма да ви остане време за най-важните неща, а именно намирането и обслужването на собствените ви клиенти. Тук винаги на помощ ще ви бъдат предлаганите счетоводни услуги.

Счетоводни услуги 2

Счетоводни услуги 2

Какво точно ще ви предложи фирмата за счетоводни услуги?

Фирмите, които предлагат професионални счетоводни услуги, ще се погрижат да бъдат спазени всички закони. Специалистите по счетоводни услуги ще общуват със съответните държавни служители, ще им предоставят необходимата информация. С помощ от счетоводни услуги вие ще може да се съсредоточите единствено и основно в увеличаване на печалбата си. Питате ли се защо счетоводните услуги са важни във всеки един момент от развитието на вашата фирма? Устойчивото развитие на фирмата се базира на професионално изготвен бюджет от специалист по счетоводни услуги. Бюджетът е финансов план за определен период от време, в който са разписани всички разходи, приходи и цели, които сте си поставили, както и с какви средства точно разполагате. Правилно структурираният бюджет от професионалист, който предлага счетоводни услуги, ще ви осигури финансова стабилност и ще ви предпазва от излишни разходи и кредити. Фирмата,която предлага счетоводни услуги ще ви помогне в изготвянето на фирмения бюджет, както и в спазването му.

Счетоводни услуги 3

Счетоводни услуги 3

Как използването на фирма за счетоводни услуги ще подобри бизнес ежедневието ви

Благодарение на изготвяните от фирмата за счетоводни услуги справки за всеки счетоводен период, вие ще сте запознати с реалното състояние на фирмата и ще имате ясен поглед върху всички процеси. Това, от своя страна, ще ви е от огромна полза при взимането на правилни решения – оперативни и стратегически. Всеки бизнес притежава активи – машини, земя, сгради. Много бизнеси имат и заеми, дадени кредити. Ако разглеждаме тези пера поотделно, това може да ни доведе до заблуда. Счетоводителят, предлагащ счетоводни услуги ще може да види ясните сигнали за увеличаване или намаляване на активите и пасивите и да ви предупреди, за да вземете най-доброто решение. Без специалист по счетоводни услуги, много бизнеси се провалят при управлението на ликвидността. Счетоводните услуги помагат да се предотвратят кражби, измами, грешки при управлението на ликвидността. Контролът, който се осъществява благодарение на счетоводните услуги, предотвратява ваша бъдеща дългосрочна загуба на пари, време и нерви. Много бизнеси фалират още през първата година. Повечето от тях заради липса на професионални счетоводни услуги, защото предприемачите не са имали помощ при дефинирането на постоянните и променящите се разходи и правилното ценообразуване за постигане на по- голяма печалба, а оттам и за развитие на бизнеса. Ако нямате нужното счетоводно или финансово образование няма да може да четете и интерпретирате правилно счетоводните баланси и справките за приходи и разходи. Вие се нуждаете от специалист по счетоводни услуги. Ако трябва да изтеглите кредит, то имайте предвид, че банките предпочитат да работят и са по-склонни да отпускат кредити на фирмите, които имат професионално водено счетоводство. Препоръчваме ви да наемете фирма, която е експерт в счетоводните услуги, за да получавате безпристрастни съвети, базирани на обективна информация.

Счетоводни услуги 4

Счетоводни услуги 4

Ползите от наемането на фирма за счетоводни услуги пред това да имате собствен счетоводител на трудов договор

Когато решите да развивате свой собствен бизнес, то вие ще се изправите пред редица предизвикателства – не само в управлението и развитието на бизнес идеята, но и спрямо държавата и законите й, регулиращи бизнеса в страната. Един от проблемите, които трябва да решите е дали да наемете свой собствен счетоводител на трудов договор или да се доверите на фирма, предлагаща професионални счетоводни услуги. Кое да изберете? Може да наемете счетоводител на трудов договор. Това са допълнителни разходи за вас. Фирмите, които са специализирани в счетоводните услуги имат много клиенти и могат да ви предложат ниски и конкурентни месечни такси за обслужването ви. Наетият от вас счетоводител може да има пропуски в знанията си. В постоянно променящите се закони е изключително трудно да си информиран за всички промени. От друга страна, фирмите, които предлагат счетоводни услуги, имат няколко счетоводителя, които са специализирани в различни сфери, следят постоянно променящите се закони и може да разчитате на тяхната компетентност. Фирмата за счетоводни услуги имат много на брой клиенти, някои от тях може да са потенциални ваши клиенти.

Счетоводни услуги 5

Счетоводни услуги 5

Какви са основните роли на фирмата, предлагаща счетоводни услуги?

- Систематично и навременно да води счетоводството. Да обработва първичните и вторични счетоводни документи. С помощта на счетоводни услуги приходните и разходните фактури ще се отразяват коректно и навременно. - Счетоводните услуги ще систематизират счетоводните данни в справки и ще ви помагат при анализа им. - Професионалните счетоводни услуги ще изготвят нужните документи, които да представя пред НАП и НСИ. Например справки по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и справки и отчети, изисквани от НСИ. - Специалистът по счетоводни услуги ще ви съдейства в подготовката и извършване на плащания към бюджета и към контрагенти. - Да е от помощ при изготвяне на договори и съпътстващите ги документи, свързани с предлаганите счетоводни услуги - Да съдейства в контактите с банки в сферата на счетоводните услуги

Счетоводни услуги 6 Защо да изберете професионална фирма, която предлага счетоводни услуги пред това вие сами да водите счетоводството си?
Какво точно ще ви предложи фирмата за счетоводни услуги?
Как използването на фирма за счетоводни услуги ще подобри бизнес ежедневието ви
Ползите от наемането на фирма за счетоводни услуги пред това да имате собствен счетоводител на трудов договор Какви са основните роли на фирмата, предлагаща счетоводни услуги?