Като използвате сайта на benix.bg, Вие се съгласявате и декларирате, че сте запознати с нашите Политика за използване на бисквитки и Декларация за поверителност на личните данни.

Регистрация на фирма


Какво включва услугата „Регистрация на фирма“

  • Консултираме ви при избора на вида дружество, даваме ви съвети и препоръки относно данъчното осигуряване, осигуровките, счетоводните услуги.
  • Изготвяме актове и цялата необходима документация за регистрация на дружество.
  • Подаваме документите в Търговския регистър.

Защо да поверите регистрацията на вашата фирма на нас, „Беникс“

Да, можете сами да регистрирате фирмата си, в Интернет има достатъчно обяснения по темата. Това, което повечето собственици на новосъздадени фирми пропускат е, че регистрацията е само малка част от процеса по учредяване на вашия бизнес. Когато поверите тази дейност на опитни счетоводители, те ви помагат да:

  • поставите стабилни основи на бизнеса си: виждате го в неговата цялост, избирате подходящия тип дружество; осъзнавате нуждата от бизнес планиране и се заемате сам с него или го правите заедно с нашия опитен екип;

  • осигурявате най-добрите предпоставки за неговото развитие: благодарение на нашите бизнес и данъчни консултации взимате правилните решения за вашия бизнес от самото начало и спокойно можете да се фокусирате върху развитието му;

  • облягате се на сигурен и опитен партньор във финансовите и счетоводни дела: колкото по-рано започнете да работите със счетоводители и финансови съветници, толкова по-бързо ще успеете да развиете бизнеса си. Затова ви предлагаме пълен пакет от данъчни и бизнес консултации и счетоводни услуги – за да ви спестим грешки и свързаните с тях разходи още преди да сте започнали работа.

В своята 22 годишна история „Беникс“ участва като дългогодишен партньор, съветник и помощник на редица фирми от малкия, среден и голям бизнес. Изпратете ни запитване, нека обсъдим вашите бизнес планове и ви помогнем да ги реализирате успешно.


Имате бизнес идея и искате да я развиете в свой собствен бизнес? Първото нещо, което трябва да направите е да минете през процедура за регистрация на фирма. ...

Така вашият бизнес ще е легален и ще спазва изискванията на закона. Процедурата по регистрацията на фирма вече е изключително улеснена. Регистрация на фирма може да се направи и с капитал от 2 лв. Ако сега започвате своя бизнес, ви съветваме да използвате услугите на специалисти по регистрацията на фирма, защото така вие полагате юридическите основи на бъдещия си бизнес. При регистрация на фирма съществува опасност да не се отчетат много специфики и да не се спазят законовите изисквания за тази регистрация. Така вие ще подложите опасни подводни камъни в бъдещето на бизнеса си. Доверявайки се на специалист по регистрация на фирмата, вие ще сте спокойни, че в бъдеще няма да изникнат непредвидени проблеми за бизнеса ви, отнасящи се до регистрацията на фирмата. Регистрация на фирма 1

Регистрация на фирма 1

Защо е нужна регистрация на фирма?

Чрез регистрация на фирма вие създавате ново юридическо лице със собствен капитал и отговорност. Със създаването на фирма вие ще разграничите личното си имущество, включващо апартамент, къща, автомобил, лични банкови сметки от имуществото на бизнеса си. В случай на фалит и неплатежоспособност на фирмата, вашето лично имущество ще бъде напълно защитено от претенции на кредиторите на фирмата. Чрез регистрация на фирмата вие може да кандидатствате за различни видове финансирания от банки, инвеститори, частни фондове или фондове на Европейския съюз. В бъдещ етап от развитието на бизнеса вие може да продавате дялове или акции от фирмата, което ще е невъзможно без регистрация на фирма. Ако нямата регистрирана фирма, то вие няма да може да наемате и персонал. Откриването на собствен бизнес и създаването на собствена фирма трябва да премине през законовата процедура за регистрация на фирма.

Регистрация на фирма 2

Регистрация на фирма 2

Как се регистрира фирма?

За да започнете регистрация на фирма, първо трябва да изберете типа дружество, което ще регистрирате. Това зависи от отговорността, която ще поемете пред бъдещите си бизнес партньори – търговци, клиенти, банки и държавата. Отговорността може да бъде ограничена или пълна. В зависимост от това решение, ще започнете регистрация на фирма като ЕООД, ООД, ЕТ и т.н. Най-разпространената форма при регистрация на фирма в България е като ООД или ЕООД, защото при тези форми отговорността през бизнес партньорите и държавата е ограничена до капитала на дружеството. Какво да изберете при регистрация на фирмата - ЕООД или ООД? Този избор при регистрация на фирмата зависи изцяло от това колко хора притежават капитала на фирмата. ЕООД ще изберете когато само вие сте собственик и вносител на капитала. Когато учредителите на дружеството са двама или повече, при регистрация на фирмата трябва да се избере Дружество с ограничена отговорност (ООД).

Регистрация на фирма 3

Регистрация на фирма 3

Какви са необходимите документи при регистрацията на фирма?

В зависимост от вида на фирмата, при регистрация на фирмата са необходими различни документи. За регистрация на фирма като ЕООД са ви необходими служебна бележка, удостоверяваща внесената сума за капитал, докумен за съгласие за приемане на управлението на фирмата, образец (спесимен) на подписа на управителя, решение за назначаване управител на фирмата, учредителен акт и учредителен протокол. Още необходими документи са декларации по чл. 142 от Търговския закон, чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър Документите, необходими за регистрация на фирма като Дружество с ограничена отговорност са същите както при ЕООД. Разлика е че при регистрация на ООД трябва да се състави дружествен договор и протокол от общото събрание, проведено от съдружниците. При регистрацията на фирмата може да подадете и заявление за запазване на името. Понякога бизнесът, който ще извършвате, се нуждае от издаването на различни лицензи или регистрации. В този случай при регистрацията на фирмата трябва да се представят и тези лицензи и регистрации.
Проверка на име на фирма при регистрация на фирмата Преди да започнете процедура по регистрацията на фирма, трябва да проверите дали името, което сте избрали, е свободно. Трябва да знаете,че ако името на фирмата е заето, ще ви бъде отказана регистрацията на фирмата и ще трябва да започнете отново цялата процедура. Това води до загуба на време и финанси. Проверка на име на фирма може да извършите и сами. Може да възложите на специалиста, който сте наели за регистрация на фирмата, да провери дали е свободно името, което сте избрали. Как се прави проверка на име на фирмата? • Влезте в сайта на Търговския регистър. • Влезте в меню Регистри/ Справки • Изберете Права върху фирма • Въведете избраното име. Ще получите списък с фирми, които съдържат името, което сте избрали. Така ще видите дали има точно съвпадение с името, което сте избрали. Ако няма, то може да използвате това име при регистрацията на фирмата ви.

Регистрация на фирма 4

Регистрация на фирма 4

Процедура по регистрация на фирмата

Регистрация на фирмата представлява процес по създаване на една фирма и нейното вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Процедурата по регистрацията на фирма е ясно и точно определена от законите на страната ни. Регистрацията на фирма минава през процедура от два етапа - изготвяне на документите и внасянето им в Търговския регистър. Първият етап от регистрацията на фирмата започва с отварянето на набирателна сметка във вашата банка. В тази сметка се внася капиталът на дружеството. В този етап може да платите и държавната такса за регистрация на фирма. След откриването на набирателна сметка, управителят на фирмата трябва да се яви пред нотариус и да подпише пред него съгласие да изпълнява длъжността управител на фирмата. В този документ бъдещият управител на фирмата слага и своя подпис (спесимен), която по-късно ще послужи за справка пред Търговския регистър. В този етап от регистрацията на фирмата се съставят и всички други необходими документи, които изброихме по-горе. Вторият етап от процедурата по регистрация на фирма е самото подаване на документите в Търговския регистър към Агенция по вписванията. За да избегнете допускането на грешки, свързани с този етап, ви съветваме да упълномощите специалист по регистрация на фирмата да изготви всички документи и да ги подаде в Търговския регистър. Всяка грешка, която се допуска на този етап, ще забави самата регистрация и ще доведе до заплащане още веднъж на държавната такса за регистрация на фирма. Процедурата по регистрацията на фирма приключва с вписването на фирмата в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Вписването на фирмата отнема между 2 и 4 работни дни. Когато фирмата бъде вписана в Търговския регистър, тя получава Единен идентификационен код, наричан за по-кратко ЕИК. С това процедурата по регистрация на фирма приключва и вие може да започнете своя бизнес.

Регистрация на фирма 5

Регистрация на фирма 5

Защо е нужна регистрация на фирма?
Как се регистрира фирма?
Какви са необходимите документи при регистрацията на фирма?
Процедура по регистрация на фирмата